Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov 1/4 Vt-20 sjuor

Skapad 2020-05-03 19:56 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Matris över förmågorna i tyska.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Matris över förmågorna i tyska.

>>>
>>>
>>>
Läsa/förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Grammatik (modala hjälpverb)
Förstå och formulera grammatiskt innehåll
Du kan enkelt formulera vissa grammatiska regler i skrift
Du kan formulera grammatik i skrift enligt regler med viss inkonsekvens
Du kan använda förevisa grammatiska regler konsekvent i skrift
Skriva (modala hjälpverb)
Skriva och formulera grammatiskt innehåll
Du kan enkelt skriva enligt vissa regler
Du kan skriva grammatiskt korrekt med viss inkonsekvens
Du kan skriva korrekt med fåtal fel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: