Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap, matris åk 6

Skapad 2020-05-06 09:55 i Borgenskolan 6-9 Trelleborg
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Undervisningen i hem-och konsumentkunskap ska utveckla elevers förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang. De ska kunna hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. De ska också värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. Detta arbete värderas vid varje lektionstillfälle.

F
E
C
A
Måltid
Tillagning Planering
Du kan tillaga och planera enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga och planera enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Du kan tillaga och planera enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Omdömen & resonemang
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du kan föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Du kan föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Du kan föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Konsumtion & privatekonomi
Resonemang & jämförelser
Du kan föra enkla resonemang om konsumtion samt vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Du kan föra utvecklade resonemang om konsumtion samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Du kan föra välutvecklade resonemang om konsumtion samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Du för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Du för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Du för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: