Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik slutspurt

Skapad 2020-05-08 15:38 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik
Behöver träna mer
Når målen
Når längre
Algoritm
Du kan räkna multiplikation med flersiffriga faktorer
Du kan räkna addition med stora tal.
Du kan räkna subtraktion med stora tal.
Du kan räkna division med ensiffrig nämnare.
Tallinjer
Du kan läsa av olika tallinjer.
Prioriterinsregeln
Du vet i vilken ordning du ska räkna då flera olika räknesätt finns i samma uttryck.
Avrundning
Du kan avrunda heltal till närmsta tiotal, hundratal eller tusental.
Du kan avrunda decimaltal till närmsta ental eller tiondel.
Enheter
Du kan enhetsomvandla olika längdenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: