Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text SVA1

Skapad 2020-05-09 11:28 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Skriftlig framställning: utredande text
Gymnasieskola 1 Svenska som andraspråk

Utredande text

F
E
D
C
B
A
Innehåll och kritisk läsning
- Innehållslig komplexitet - Bearbetning av textunderlag - Källhantering
Eleven resonerar kring hur vi påverkas av vårt kulturella arv. Eleven presenterar något från romanen och från artikeln och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant. Det som eleven presenterar från romanen och från artikeln är rättvisande och väl valt. Eleven kan återge och redogöra för innehållet översiktligt och med viktiga detaljer. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till romanen och artikeln. Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge och redogöra för det huvudsakliga innehållet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.
Disposition och sammanhang
- Textbindning - Inledning, avslutning - Styckeindelning,styckemarkering - Omfång
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort eller alltför lång (650-750 ord).
Eleven skriver en text som är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad. Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Eleven skriver en text som är sammanhängande, begriplig, detaljrik och välstrukturerad och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Texten är väldisponerad genomföljande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – god balans mellan olika delar – effektiv inledning och avslutning –rimlig styckeindelning som är korrekt markerad.
Språk och stil
- Skriftspråksnormer - Variation - Kommunikation: ordförråd och grammatik (t.ex. ordföljd, nominalfraser, verbfraser) - Situationsanpassning
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är så tydligt att innehållet framgår. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt. Stilen är delvis anpassad till texttypen, t.ex. genom variation mellan sakliga och resonerande uttryck.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt. Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.
Helhetsbedömning
- Kommunikativ kvalitet: anpassning till syfte, mottagare och situation - Självbärande text
Språket är begripligt. Textens innehåll är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning som en självbärande text.
Språket är delvis anpassat till texttypen. Textens innehåll är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagaranpassat innehåll.
Språket är delvis anpassat till texttypen och läsaren. Textens innehåll är väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: