Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - novell

Skapad 2020-05-10 18:08 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Nivå 1
Godkänd nivå
Godkänd +
Godkänd ++
Kunskaper om novellens form
Du visar ännu inte att du förstått hur en novell byggs upp.
Din text som helhet (språkligt och stilistiskt) passar i huvudsak som novell
Din text som helhet (språkligt och stilistiskt) passar som novell, och visar att du har kännedom om denna litterära genre. Du visar att du känner till och kan använda några texttypiska drag.
Din text som helhet (språkligt och stilistiskt) passar mycket väl som novell och visar att du har god kännedom om denna litterära genre och kan använda texttypiska drag på ett sätt som förhöjer textens litterära kvalitet.
Planering och disposition
Det är svårt att hitta en röd tråd i din text. Dispositionen är rörig och texten kräver omläsning för att läsaren ska förstå.
Novellen är sammanhängande och en begriplig inledning eller avslutning finns i texten.
Novellen är sammanhängande och har en tydlig struktur med hjälp av relativt välfungerande inledning, avslutning, rubrik och styckeindelning
Novellen är sammanhängande och har en tydlig struktur med hjälp av en effektiv inledning, avslutning, rubrik och styckeindelning. Din text visar på en driven disposition, som visar på en mycket genomtänkt planering. Du visar på att du försöker pröva nya former för hur man kan bygga en novell.
Beskrivningar och gestaltningar
Din text innehåller inga eller alltför få beskrivningar av personer eller miljöer.
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Dramaturgi
Din text saknar en tänkt plan för händelser i din text.
Du använder enkel berättardramaturgi i din text, t ex en strikt kronologisk ordning.
Du använder en mer komplex dramaturgi i din text, t ex tillbakablickar.
Du använder en mer avancerad dramaturgi, t ex ett oväntat slut, parallellhandling eller. cirkelkomposition
Struktur
Du blandar olika markeringar för nytt stycke: hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Novellen är sammanhängande begriplig inledning och eller avslutning finns på plats.
Novellen är sammanhängande och har en tydlig struktur med hjälp av relativt välfungerande inledning, avslutning, rubrik och styckeindelning Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Novellen är sammanhängande och har en tydlig struktur med hjälp av en effektiv inledning, avslutning, rubrik och styckeindelning
Språk och grammatik
Meningsbyggnad
Alltför många grammatiska och/ eller andra språkliga fel stör läsningen och gör delar av texten svår att förstå
Dina meningskonstruktioner är enkla och kan innehålla vissa felaktigheter, men de stör inte förståelsen av texten. Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kommatecken.
Din text visar på mer komplexa meningskonstruktioner som får texten att flyta under läsning. Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Din text visar att du kan använda komplexa meningskonstruktioner och grammatiska grepp för att åstadkomma litterära effekter. Du visar att du med omsorg har använt dig av språkets möjligheter för att skapa en bra rytm och flyt i läsningen.
Tempus
Användning av tempus på ett felaktigt sätt stör läsningen
Du visar att du i huvudsak kan använda tempus rätt, eventuella fel stör ej läsningen.
Din text visar på korrekt eller i princip korrekt användning av tempus.
Du visar att du kan använda tempus för att nå stilistiska effekter.
Stavning
Stavningen stör läsningen.
Du visar att du i huvudsak behärskar grundläggande stavning. stavfel stör inte läsningen av texten.
Du visar att du behärskar mer komplex stavning.
---
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: