Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskaplig uppsats om 1800-tals författare

Skapad 2020-05-11 11:18 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
E
C
A
Fakta och källor
Jag sammanställer min fakta med viss säkerhet och redovisar källorna korrekt Citat - och referattekniken är korrekt
Jag sammanställer min fakta med säkerhet och redovisar källorna korrekt Citat- och referattekniken är korrekt och infogas på ett bra sätt
Jag sammanställer min fakta med säkerhet och infogar dem smidigt i min text. Jag redovisar källorna korrekt och har gjort ett relevant urval Citat- och referattekniken är korrekt och infogas på ett smidigt sätt.
Språk
Mitt språk är någorlunda anpassat efter texttypen: en utredande text Språket är varierat och innehåller goda formuleringar Stavningen och meningsbyggnaden är korrekt
Mitt språk är anpassat efter texttypen: en utredande text Språket är klart, varierat och innehåller goda formuleringar Stavningen och meningsbyggnaden är korrekt
Mitt språk är väl anpassat efter texttypen: en utredande text Språket är träffsäkert, klart, varierat och innehåller goda formuleringar Stavningen och meningsbyggnaden är korrekt
Disposition
Texten har en tydlig disposition och det finns en röd tråd i texten. Det finns en inledning med en frågeställning och en avslutning Styckesindelningen är korrekt
Texten är väldisponerad och det finns en tydlig röd tråd Inledningen och avslutningen knyts samman och det finns en tydlig tanke i dispositionen
Texten är väldisponerad och det finns en tydlig röd tråd. Inledningen är intresseväckande och avslutningen knyter samman med inledningen på ett bra sätt. Styckesindelningen underlättar läsningen och framhäver den röda tråden
Innehåll och resonemang
Innehållet är anpassat efter uppgiften att skriva en utredande text. Det finns en frågeställning som besvaras i en enklare slutsats Enkla exempel från verket finns med
Innehållet är väl anpassat efter uppgiften att skriva en utredande text. Det finns en frågeställning som besvaras i en utförligt slutsats De utdrag från verket bidrar till diskussion och ett fördjupat resonemang
Innehållet är mycket väl anpassat efter uppgiften att skriva en utredande text. Det finns en frågeställning som besvaras i en utförligt slutsats där resonemanget är väldisponerat och bidrar till en nyanserad slutsats. Textutdragen är välvalda och ger nya och vidgade perspektiv till frågeställningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: