Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfattning i svenska, 7d VT20

Skapad 2020-05-12 08:23 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 Svenska

Läsförståelsetest

E
C
A
Lässtrategier
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du läser olika texter med flyt genom att välja olika lässtrategier.
Du läser olika texter med gott flyt genom att välja olika lässtrategier utifrån vad som passar texten.
Du läser olika texter med mycket gott flyt genom att välja effektiva lässtrategier utifrån vad som passar texten.
Dra slutsatser
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du gör enkla sammanfattningar av texter med viss koppling till olika samband och andra texter. På så sätt visar du grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av texter med relativt god koppling till olika samband och andra texter. På så sätt visar du god läsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av texter med mycket god koppling till olika samband och andra texter. På så sätt visar du mycket god läsförståelse.
Tolka text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du tolkar och för enkla resonemang om tydliga budskap i olika verk genom att utgå ifrån egna erfarenheter, livsfrågor och världen omkring dig.
Du tolkar och för relativt väl underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap mellan raderna i olika verk genom att utgå ifrån egna erfarenheter, livsfrågor och världen omkring dig.
Du tolkar och för välunderbyggda resonemang om tydliga och dolda budskap samt budskap mellan raderna i olika verk genom att utgå ifrån egna erfarenheter, livsfrågor och världen omkring dig.

Bokprojekt - Onsdag kväll strax före sju

E
C
A
Dra slutsatser
Slutreflektion
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Se ovan.
Tolka text
Slutreflektion
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Se ovan.
Kombinera text och bild
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kombinerar text med bild och andra medier på ett sätt som känns rimligt, och på så sätt förstärker du textens budskap.
Du kombinerar text med bild och andra medier på ett ändamålsenligt sätt, och på så sätt förstärker du textens budskap.
Du kombinerar text med bild och andra medier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, och på så sätt förstärker du textens budskap.
Delta i samtal
Boksamtal
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du deltar i samtal och diskussioner om olika ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter. Dina argument är till viss del underbyggda och du bidrar på något sätt till att föra diskussionerna framåt.
Du deltar i samtal och diskussioner om olika ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter. Dina argument är utvecklade och underbyggda och du för diskussionerna framåt.
Du deltar i samtal och diskussioner om olika ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter. Dina argument är v.utvecklade och välunderbyggda och du både för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.

Berättande text

E
C
A
Skriva text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du skriver olika slags texter där du varierar ordförråd och meningsbyggnad till viss del. Du kan oftast anpassa ditt skrivande efter typen av text och språkregler.
Du skriver olika slags texter där du varierar ordförråd och meningsbyggnad väl. Du kan anpassa ditt skrivande efter typen av text och språkregler.
Du skriver olika slags texter där du varierar ordförråd och meningsbyggnad mycket väl. Du kan effektivt anpassa ditt skrivande efter typen av text och språkregler.
Berättande text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
I dina berättande texter använder du enkla gestaltningar och en enkel struktur.
I dina berättande texter använder du utvecklade gestaltningar och en relativt komplex struktur.
I dina berättande texter använder du välutvecklade gestaltningar och en komplex struktur.

Muntliga framföranden

E
C
A
Hyllningstal
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du förbereder och håller enkla muntliga framställningar som går att hänga med i och som till viss del är anpassade efter publik och situation.
Du förbereder och håller utvecklade muntliga framställningar som har en röd tråd och som är anpassade efter publik och situation.
Du förbereder och håller välutvecklade muntliga framställningar som har en effektiv struktur, t.ex. genom intresseväckande inledning och innehåll, och som är väl anpassade efter publik och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: