Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov matematik åk 3, 2020

Skapad 2020-05-12 16:16 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 3

Bedömningsmatris utifrån Skolverkets bedömningsstöd för Nationella proven 2020

EN *Eleven har ej nått kravnivån
N *Eleven har nått kravnivån
Delprov B
Delprov B innehåller skriftliga uppgifter som ska lösas individuellt. Delprov B handlar om enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar samt att lösa enkla problem, såväl med som utan digitala verktyg. Kravnivå 11 av 16 poäng.
Delprov C
Delprov C innehåller skriftliga uppgifter som ska lösas individuellt. Delprov C handlar om grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten. Kravnivå 11 av 16 poäng
Delprov D
Delprov D innehåller skriftliga uppgifter som ska lösas individuellt. Delprov D handlar om grundläggande geometriska objekt, mätning, jämförelse och uppskattning av längd, omkrets och area. Kravnivå 14 av 20 poäng
Delprov E
Delprov E: innehåller skriftliga uppgifter som ska lösas individuellt. Delprov E avser att pröva elevernas förmåga att lösa matematiska problem och strategier för att lösa problem. Kravnivå 9 av 15 poäng
Delprov F - F1
Delprov F innehåller skriftliga uppgifter som ska lösas individuellt. Delprov F1 om att välja och använda skriftliga räknemetoder inom addition. Kravnivå: 7 av 10 poäng.
Delprov F - F2
Delprov F innehåller skriftliga uppgifter som ska lösas individuellt. Delprov F2 handlar om att välja och använda skriftliga räknemetoder inom subtraktion. Kravnivå: 6 av 10 poäng
Delprov G - G1
Delprov G innehåller skriftliga uppgifter som ska lösas individuellt. Delprov G1 avser att pröva grundläggande kunskaper om uppdelning av tal, överslagsräkning, enkla tal i bråkform, huvudräkning och likhetstecknets betydelse. Kravnivå: 10 av 14 poäng
Delprov G - G2
Delprov G innehåller skriftliga uppgifter som ska lösas individuellt. Delprov G2 avser att pröva grundläggande kunskaper om huvudräkning i de fyra räknesätten samt likhetstecknets betydelse. Kravnivå 9 av 12 poäng
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: