Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd - skrivutveckling åk 1-3

Skapad 2020-05-12 19:38 i Ramsta skola Uppsala
En lärandematris utifrån skolverkets bedömningsstöd. Denna kan göras tillgänglig för elever och vårdnadshavare. Observera att i årskurs 1 måste den lila bedömningsmatrisen (under bedömningsstöd) också fyllas i. Den går ej att publicera för elever och vårdnadshavare då den endast är synlig för lärare och huvudman.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Avstämning A - åk 1
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B - åk 2
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Avstämning C - åk 3
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Skriva
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Berättande text
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
SV: Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. SVA: Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Beskrivande text
---
---
SV: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår. SVA: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet är begripligt.
Skriva med versaler och gemener
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
---
Mellanrum mellan ord
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
---
Stavning
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Ny aspekt
Stor bokstav och skiljetecken
Eleven bilder oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Ny aspekt
Söka information
---
---
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: