Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig produktion

Skapad 2020-05-12 21:21 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
E
C
A
Struktur och innehåll
Texten har ett försök att följa instruktioner och göra styckeindelning
Texten är indelad i stycken och följer instruktioner
Korrekt styckeindelning och följer instruktioner
Ny aspekt
Alla delar i texten är kortfattat beskrivna
Texten beskriver vissa delar mer utförligt
Viktig information beskrivs mer utförligt
Ny aspekt
I någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Skrivregler (punkt, stavning och grammatik)
Stor bokstav och punkter utsatta men ibland på fel ställe
Stor bokstav när det ska vara det, punkter ofta utsatta på rätt ställe
Punkt, komma, citattecken finns nästan alltid utsatta på rätt ställe
Ny aspekt
Vanliga ord är oftast rättstavade
Vanliga ord är rättstavade
Så gott som alla ord är rättstavade
Ny aspekt
Har koll på de grammatiska grunderna
Har koll på grammatiska regler (oregelbundna verb, adjektiv m.m) och skriver oftast rätt
Har koll på grammatiska regler (oregelbundna verb, adjektiv m.m) och skriver nästan alltid rätt
Språk (ordval, variation, flyt)
Enkelt och begripligt. Få ämnesspecifika ord och något sambandsord
Ganska tydligt med visst flyt. Flera ämnesspecifika ord och några olika sambandsord
Tydligt med flyt. Ämnesspecifika ord så ofta som möjligt och flera olika sambandsord
Ny aspekt
Meningar har ofta rätt ordföljd
Meningar varieras genom att de tex börjar på olika sätt, använder synonymer (relativt varierande)
Meningar har rätt ordföljd och är varierande
Ny aspekt
Texten är begriplig och ganska sammanhängande.
Texten är ganska lätt att förstå och har en oftast sammanhängande röd tråd.
Textens resonemang går att förstå utan problem och har en sammanhängande röd tråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: