Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hotellcase - affärskommunikation

Skapad 2020-05-13 09:38 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Hotellcase - affärskommunikation
Gymnasieskola 9 Affärskommunikation

Matris

Kunskapskrav

E
C
A
Eleven redogör för förhållanden, kulturer och affärsseder i några länder
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Eleven framställer affärsdokument samt informations- och presentationsmaterial med lämpliga tekniker och arbetsmetoder
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
I arbetet söker och bearbetar eleven den information som behövs för att lösa uppgiften
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Ny aspekt
När arbetsuppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat
Med enkla omdömen
Med nyanserade omdömen
Med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han den egna förmågan och situationens krav.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: