Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Finska som förstaspråk år 4-6

Skapad 2020-05-13 15:03 i Kärnhuset ML Halmstad
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Rubrik 1

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet eller diskussionen.
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet eller diskussionen.
Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet eller diskussionen.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk samt viss anpassning till mottagaren.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga framställningar med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk samt relativt god anpassning till mottagaren.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och språk samt god anpassning till mottagaren.
Förtydliga budskap
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Genom att på ett ändamålsenligt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap.
Genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använda olika hjälpmedel för kommunikation förtydligar och levandegör eleven framställningens budskap
Skriva texter
Eleven kan skriva texter med begripligt innehåll och viss språklig variation.
Eleven kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation.
Eleven kan skriva texter med tydligt innehåll och god språklig variation.
Anpassa innehåll och språk
Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med viss säkerhet.
Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med relativt god säkerhet.
Eleven använder då grundläggande regler för stavning, meningsbyggnad och ordböjning med god säkerhet.
Beskrivningar och berättarstruktur
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka och välja ut information
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Eleven kan på ett ändamålsenligt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Eleven kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt söka och välja ut information ur faktatexter.
Skriva faktatext
Eleven kan presentera information i form av faktatexter med i huvudsak fungerande struktur, enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan presentera information i form av faktatexter med relativt väl fungerande struktur, utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan presentera information i form av faktatexter med väl fungerande struktur, välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk, och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och även beskriva sin upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Samhälle, historia och kultur
Eleven har grundläggande kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att ge enkla beskrivningar av sverigefinnarnas kulturliv i olika konstformer.
Eleven har goda kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att ge utvecklade beskrivningar av sverigefinnarnas kulturliv i olika konstformer.
Eleven har mycket goda kunskaper om samhälle, historia och kultur i sverigefinsk kontext. Eleven visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar av sverigefinnarnas kulturliv i olika konstformer.
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan också föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sverigefinnarnas historia och om några samhällsfrågor som berör gruppen i dag.
Eleven kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om sverigefinnarnas historia och om några samhällsfrågor som berör gruppen i dag.
Eleven kan också föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om sverigefinnarnas historia och om några samhällsfrågor som berör gruppen i dag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: