👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) VT åk 1

Skapad 2020-05-15 06:37 i Västra skolan Hudiksvall
Matris för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning åk 1 - 3, skriftlig del
Grundskola 1 Matematik

AVSTÄMNING VT åk 1

L
M
H
Antal
Ringa in rätt siffra till antalet. Skriv antalet av olika figurer.
Talraden
Vilket tal kommer efter 0 - 10.
Vilket tal kommer före/efter 0 - 11.
Vilket tal kommer före och efter 20 - 200.
Storleksordna tal
Storleksorna tal 0 - 10.
Storleksordna tal 0 - 20.
Storleksordna tal 0 - 201.
Dela upp tal
Dela upp tal 3 - 6.
Dela upp tal 5 - 10.
Beräkna addition
Beräkna addition 0 - 6.
Beräkna addition 5 - 10.
Talföljd
Fortsätt talföljden; tvåhopp framåt 0 - 15 och talraden 7 - 0 bakåt.
Fortsätt talföljden; trehopp 0 - 20 och tvåhopp bakåt 37 - 0.
Tallinje
Vilket tal ska stå i ringen på tallinjen 0 - 20.
Dra streck till rätt plats på tallinjen 10 - 50.
Beräkna subtraktion
Beräkna subtraktion 0 - 10.
Likhetstecknet addition
Skriv talet som saknas 0 - 8.
Skriv talet som saknas 0 - 10.
Likhetstecknet subtraktion
Skriv talet som saknas upp till 10.
Beräkna multiplikation
Beräkna multiplikation, tabell 1, 2 och 3.
Problemlösning
Lös två problemlösningsuppgifter 0 - 100 samt fjärdedelar.