Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal: fjärr- eller traditionell undervisning?

Skapad 2020-05-15 09:45 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2

Hålla argumenterande tal: fjärr- eller traditionell undervisning?

E
C
A
Innehåll och argumentation
Du presenterar ditt ämne, presenterar en tes och ger välgrundade argument för den.
Innehållet är tydligt och välutvecklat. Du håller dig konsekvent till den tes du presenterar i talet.
Innehållet omfattar såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Du kan på ett relevant sätt bemöta tänka motargument.
Disposition och sammanhang
Framförandet har en tydlig struktur samt en tydlig inledning och avslutning. Framförandet är till viss del anpassat till det givna tidsomfånget om 3 minuter (dvs. ca 3 min. eller mer).
Framförandet är väldisponerat genom en tydlig struktur med väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar. Framförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 3 minuter (dvs. ca 2–4 minuter).
Språk och stil
Språket är sådant att åhörarna kan förstå framförandets innehåll utan ansträngning. Språk och stil är till viss del anpassat till talarsituationen.
Språket är ledigt, dvs. du talar fritt från manus snarare än läser. Språk och stil är anpassade till talarsituationen.
Språket är varierat och välformulerat.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet. Du etablerar kontakt med åhörarna och skapar kontakt publiken, t.ex. med hjälp av blicken, ögonkontakt, pauser, intonation, kroppsspråk.
Framförandet sker med säkerhet. Du har god kontakt med åhörarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: