👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-22 Bedömningsmatris Svenska, åk 7-9

Skapad 2020-05-15 13:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Svenska åk 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 2 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 3 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 4 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 5 söka information från olika källor och värdera dessa.

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ...

kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
2
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ...
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
2
Eleven kan välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag samt visa läsförståelse som är...
grundläggande
god
mycket god
3
Eleven kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier på ett sätt som är...
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
3 & 4
Eleven kan anpassa till texttyp, språkliga normer och strukturer på ett sätt som är...
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
2
Eleven kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
1
Eleven kan skriva olika slags texter samt skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar och berättargrepp som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
5
Eleven kan söka information samt föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans som är...
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
3 & 4
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet samt ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett sätt som är ...
enkelt
utvecklat
välutvecklat
1
Eleven kan vid samtal och diskussioner ställa frågor och framföra åsikter med argument på ett sätt som ...
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
1
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan föra resonemang om svenska språkets historia, och likheter/skillnader med närliggande språk som är ...
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda