Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilken förmåga vill jag utveckla i matematik?

Skapad 2020-05-16 06:49 i Förslövs skola F-9 Båstad
En klickbar matris där främst eleven kan välja vilken utav förmågorna och vilken/vilka aspekt på den förmågan som hen vill utveckla.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vilka förmågor vill jag utveckla?

Begreppsförmågan...

omfattar förmågan att...
... använda begrepp på ett korrekt sätt i relevanta sammanhang.
...beskriva begrepp med andra begrepp, med text, med formler, med bilder.
... beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp.
... visa på (beskriva och förklara) samband mellan olika begrepp dvs hur de hänger ihop.

Metodförmågan...

omfattar förmågan att...
... använda skriftliga räknemetoder som passar till den uppgift ska räknas ut.
... använda effektiva huvudräkningsmetoder.

Problemlösningsförmågan...

omfattar förmågan att...
...förstå frågan i en problemuppgift.
... använda olika strategier när man löser problem.
... tolka resultat och dra slutsatser.
... bedöma om ett svar är rimligt.
... bedöma om den matematiska modellen som används kan användas i andra sammanhang.

Resonemangsförmågan...

omfattar förmågan att...
... göra skriftliga beräkningar så att någon annan förstår (målgrupp).
... beskriva och förklara ditt lösningsförslag dvs redovisa ditt tillvägagångssätt.
... använda olika matematiska uttrycksformer som figurer, diagram, tabeller, formler, ekvationer och det matematiska språket (ämnesbegrepp).

Kommunikationsförmågan....

omfattar förmågan att...
... ställa frågor och besvara frågor med matematiskt innehåll,
... följa andras förklaringar.
... bidra med egna idéer till andras förklaringar.
... motivera dina lösningsförslag med ett matematiskt resonemang tex genom att förklara rimlighet eller fördelar/nackdelar med ditt lösningsförslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: