Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 4-6

Skapad 2011-11-30 13:53 i Freinetskolan Mimer Unikum Piloter HT17
Bedömningsmatris för läsåret 2011/2012. Musik 4-6
Grundskola 4 – 6 Musik
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång och kan följa rytmen och hålla tonhöjden.
Du sjunger så säkert att gruppens gemensamma prestation höjs. Du sjunger med god taajming och passande karaktär.
Förmåga att spela i olika former och genrer
Du deltar i spel av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument.
Du spelar delar av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter mellan några få ackord med flyt.
Du spelar enkla melodier, bas- och slagverksstämmor. Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter smidigt mellan flera ackord. Du sjunger med god taajming och passande karaktär.
Förmåga att skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
Utifrån enkla musikaliska mönster deltar du i att skapa kompositioner, Du deltar i att kombinera musik med andra uttrycksformer.
Utifrån enkla musikaliska mönster bidrar du till att skapa kompositioner som har en fungerande form. Du bidrar till att kombinera musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Utifrån enkla musikaliska mönster skapar du kompositioner som har en fungerande form. Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de väl samspelar.
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Du uttrycker dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik kan påverka människor.Du kan med enkelt säkerhet urskilja och ge exempel på vad som är typskt för olika genre och kulturer.Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Du uttrycker dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik kan påverka människor.Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på vad som är typskt för olika genre och kulturer.Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Du uttrycker dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik kan påverka människor.Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på vad som är typskt för olika genre och kulturer.Du kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du uttrycker dina musikupplevelser. Du kan ge exempel på några musikaliska genrer. Du känner till några instrument från olika grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument..
Du uttrycker dina musikupplevelser och kan berätta om varför du tycker om eller inte tycker om en viss musik. Du känner igen och kan ge exempel på flera musikaliska genrer. Du kan placera in några instrument i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Du uttrycker dina musikupplevelser och sätta dem i ett historiskt/kulturelltsammanhang. Du känner igen och kan ge exempel på flera musikaliska genrer samt kan sätta dem i ett historisk/kulturellt sammanhang. Du har så god kännedom om instrument att du kan placera in vilket instrument som helst i grupperna slagverk, blåsinstrument, stränginstrument eller tangentinstrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: