Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalt kursprov (PM)

Skapad 2020-05-16 15:14 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 3

Bedömning för det digitala kursprov som skrevs onsdag 29 april

Skriva text av vetenskaplig karaktär

F
E
C
A
Innehåll och källhantering
Texten uppfyller inte kraven för E vad gäller denna aspekt.
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften. - Texten innehåller en rimlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. - Texten innehåller slutsatser/en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. - Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. - Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. - Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. - Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. - Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. - Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten. - Texten utmärks av objektiv saklighet. - Citat- och referattekniken är väl fungerande.
Disposition och sammanhang
Texten uppfyller inte kraven för E vad gäller denna aspekt.
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. - Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. - Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: - Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. - Texten har en rimlig styckeindelning som är korrekt markerad. - Textbindningen är väl fungerande. - Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. - Det råder balans mellan olika delar.
Samma krav som för C.
Språk och stil
Texten uppfyller inte kraven för E vad gäller denna aspekt.
Språket är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. - Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Språket är klart och bär upp elevens resonemang. - Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: - Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. - Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: