Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Ön

Skapad 2020-05-17 19:52 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll
De givna inledningarna används och textens handling/intrig är i huvudsak trovärdig och hållbar.
De givna inledningarna används och textens handling/intrig är relativt trovärdig och hållbar.
De givna inledningarna används och textens handling/intrig är trovärdig och hållbar.
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar av personer och miljö.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar av personer och miljö.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av personer och miljö.
Texten försöker fånga en spännande texts typiska drag och innehåller enkla berättargrepp.
Texten fångar relativt väl en spännande texts typiska drag och innehåller utvecklade berättargrepp.
Texten fångar väl en spännande texts typiska drag och innehåller välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är enkel och passar i huvudsak. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Dramaturgin är relativt passande, t ex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Dramaturgin är passande, t ex genom att vara komplex. Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Du använder några olika sambandsord och varierar inledningarna på meningarna. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Du använder flera olika sambandsord och varierar inledningarna på meningarna och använder en del ord som ungdomar inte brukar använda i talspråk. Meningsbyggnaden är varierad och relativt fungerande.
Du använder flera olika sambandsord och varierar inledningarna på meningarna och använder flera olika ord som ungdomar inte brukar använda i talspråk. Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: