Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa 2 - Min kroppsliga förmåga

Skapad 2020-05-18 09:35 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola
Ej uppnått
E
C
A
Genomförande av aktiviteter
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Hälsofrämjande arbetssätt
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt.
Eleven kan redogöra för hälsobegreppets grunder samt utförligt beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt.
Eleven kan redogöra för hälsobegreppets grunder samt utförligt och nyanserat beskriva innebörden av ett hälsofrämjande arbetssätt.
Planera, genomföra, utvärdera
Eleven kan med viss säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med viss säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori. Vid behov kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga, med säkerhet välja och planera områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teori. Vid behov kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Genomförande
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter beskriva friluftsliv, motion och idrott
Diskutera
Eleven kan översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa.
Eleven kan utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat beskriva friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: