👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-22 Bedömningsmatris SO åk 4-6

Skapad 2020-05-18 11:06 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris SO åk 4-6
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3)

Tolkning av kursplanernas syfte

Genom undervisningen i so-ämnena (geografi, historia, religion, samhällskunskap) ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 BESKRIVA (återge fakta och använda begrepp) 2 VISA SAMBAND ( orsak - verkan, det händer därför att … det beror på … det leder till … därför att …) 3 JÄMFÖRA (liknar därför att … - liknar inte därför att …) 4 VÄRDERA (en fördel/en nackdel är att … därför att … å ena sidan/å andra sidan därför att …) 5 GRANSKA (undersöka, kontrollera källkritiskt, det är mer/mindre troligt därför att …)

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ...

kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1 BESKRIVA
Eleven kan använda so-ämnenas begrepp och berätta om fakta (världsdelarna, historiska händelser, världsreligionerna, demokrati) och visar då kunskaper som är …
grundläggande
goda
mycket goda
2 VISA SAMBAND
Eleven kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser (geografiska förhållanden, historiska skeenden, religioners betydelse, påverkan på beslut) som är …
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
3 JÄMFÖRA
Eleven kan resonera om likheter och skillnader (geografiska mönster, tidsperioder, religioner, samhällsfrågor) samt göra jämförelser som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
4 VÄRDERA
Eleven kan reflektera och värdera olika ståndpunkter (hållbarhetsfrågor, historiska framställningar, moraliska frågor, demokratiska rättigheter) med resonemang som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
5 GRANSKA
Eleven kan föra resonemang om källornas trovärdighet och användbarhet samt använda olika typer av källor på ett …
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt