👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-22 Bedömningsmatris Musik åk 4-6

Skapad 2020-05-18 11:13 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Musik åk 4-6 Järnåkraskolan
Grundskola 4 – 6 Musik

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna utveckla sin förmåga att:

1 spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 2 skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 3 analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1 SÅNG
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd …
i någon mån
relativt säkert
med säkerhet
1 FLERA INSTRUMENT
Eleven kan på flera instrument ( bas, trummor, piano och gitarr) spela …
delar av en stämma / bidra med några ackord
övervägande delar av en stämma / byta några ackord med flyt
en stämma / byta ackord med flyt
1 NÅGOT INSTRUMENT
Eleven kan sjunga / spela på något instrument …
i viss mån med timing
med relativt god timing
med god timing
3 ANALYS
Eleven kan föra resonemang om eget och andras musicerande som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade
2 SKAPA
Eleven kan utifrån egna idéer skapa musik på ett …
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
3 TEORI
Eleven kan analysera och samtala om musik på ett …
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt