👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-22 Bedömningsmatris Teknik åk 4-6

Skapad 2020-05-18 11:23 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Järnåkraskolan
Grundskola 4 – 6 Teknik

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  1. identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, (Förklara funktion)
  2. identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Lösa problem)
  3. använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, (Använda begrepp)
  4. värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och (Värdera teknikval)
  5. analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. (Förklara drivkrafter)

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1. Förklara funktion
Eleven kan beskriva eller ge exempel på konstruktioner på ett
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
2. Lösa problem
Eleven kan göra enkla konstruktioner genom att...
pröva möjliga idéer till lösningar
pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
3. Använda begrepp
Eleven kan göra dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
4. Värdera teknikval
Eleven kan föra resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö som är
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
5. Förklara drivkrafter
Eleven kan föra resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid som är
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda