👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 22 Bedömningsmatris Hemkunskap åk 4-6

Skapad 2020-05-18 11:28 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Hemkunskap åk 4-6 Järnåkraskolan
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap

Mål i kursplanens syfte

1 planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

2 hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

3 värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan planera och tillaga måltider och göra andra uppgifter med ... ... till aktivitetens krav.
viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning
2
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocess och resultat samt använda metoder, livsmedel och redskap på ett …
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
1
Eleven kan föra resonemang om varierade och balanserade måltider som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade
3
Eleven kan föra resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation samt om relationen mellan konsumtion och privatekonomi som är …
enkla
utvecklade
3
Eleven kan föra resonemang om varors pris och påverkan på miljö och hälsa som är …
enkla
utvecklade
välutvecklade