Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20Kapitel 10-11 Chile och perfekt

Skapad 2020-05-19 08:16 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Områdesmatris för området Chile och perfekt

Rubrik 1

M2
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Realia
  • M2  A 9
Du har ännu inte visat att du känner till något om Chiles geografi och kultur
Du har visat att du känner till något om Chiles geografi och kultur din text innehåller fakta och någon jämförelse till Sveriges kultur
Du har visat att du känner till fakta om Chiles geografi och kultur din text innehåller fakta och flera jämförelser till Sveriges kultur
Du har visat att du känner till mycket om Chiles geografi och kultur din text innehåller fakta och flera jämförelser till Sveriges kultur
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språkLyssna/Förstå
  • M2  A 9
Du visar att du förstår det viktigaste när du lyssnar på innehållet bla. handlar om något som berättas i dåtid
Du visar att du förstår det viktigaste när du lyssnar på en dialog där innehållet bla. handlar om något som berättas i dåtid
Du visar att du förstår det viktigaste och uppfattar några detaljer när du lyssnar på en dialog där innehållet bla. handlar om något som berättas i dåtid
Du visar att du förstår helhet och uppfattar detaljer när du lyssnar på en dialog där innehållet bla. handlar om något som berättas i dåtid
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
  • M2  A 9
Du visar att du förstår enstaka ord och fraser när någon skriver om en resa de gjort
Du visar att du förstår det viktigaste av en text där någon skriver om en resa de gjort
Du visar att du förstår det viktigaste och uppfattar några detaljer ur en text där någon skriver om en resa de gjort
Du visar att du förstår helhet och uppfattar detaljer ur en text där någon skriver om en resa de gjort
Formulera sig i skrift
Ordförråd och flyt
  • M2  A 9
texten är mycket kort och innehåller enstaka ord och fraser om din helg
texten innehåller förståeliga fraser om din helg I din text finns enstaka verb och tidsangivelser
texten innehåller flera förståeliga och sammanhängande fraser om din helg I din text finns några verb och tidsangivelser
Texten om din helg är fyllig, sammanhängande och tydlig med stort ordförråd ifrån de områden vi arbetat med I din text används flera verb och tidsangivelser för att skriva fylligt och varierat kring vad du gjort under en helg
Formulera sig i skrift
grammatik- perfekt (presens och futurum)
  • M2  A 9
i din text används inte två av tidsformerna presens, futurum och perfekt på ett fungerande sätt
i din text används två av tidsformerna presens, futurum och perfekt på ett fungerande sätt
i din text används presens, futurum och perfekt till stor del på riktigt sätt som ger variation och tydlighet
i din text används presens, futurum och perfekt på ett grammatiskt riktigt sätt som ger stor variation och tydlighet
Välja och använda material
  • M2  A 9
exempeltexter, läroboken eller material på classroom bearbetas eller används inte i texten
Till viss del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten I
Till stor del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Materialet i läroboken och classroom bearbetas och används på ett korrekt och självständigt sätt för att skriva den egna texten (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Ny aspekt
Bearbeta och förbättra
  • M2  A 9
inget förbättras efter respons
några ord och meningar är rättade och förbättrade efter respons så att kommunikationen blir tydligare
förbättrar och rättar det mesta som behövs efter respons för att kommunikationen skall bli tydligare
bearbetar och förbättrar till stor del på egenhand. rättar lätt småfel efter respons
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: