Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell - Svenne

Skapad 2020-05-23 11:18 i Vårbyskolan Huddinge
Bedöming av novellskrivande
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömning av novellgenren

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll
Du har gjort vad som efterfrågades i instruktionen.
Du har gjort vad som efterfrågades i instruktionen.
Du har gjort vad som efterfrågades i instruktionen.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Gestaltningar
Du beskriver hur personers känslor visar sig genom att använda dig av minst två tydliga gestaltningar.
Du beskriver hur personers känslor visar sig genom att ofta använda dig av gestaltningar.
Du beskriver hur personers känslor visar sig genom att ofta använda dig av gestaltningar. Du gör det genom att beskriva på flera sätt hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad personerna gör/säger.
Berättarperspektiv
Du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.
Dramaturgi
Du följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att din novell har en inledning, en konflikt, en konfliktlösning och en avslutning
Du följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att din novell har en tydlig inledning, en tydlig konflikt, en tydlig stegring, ett tydligt klimax, en tydlig konfliktlösning och en tydlig avslutning.
Du följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att din novell har en tydlig inledning, en tydlig konflikt, en tydlig stegring, ett tydligt klimax, en tydlig konfliktlösning och en tydlig avslutning.
Återge samtal
Dialoger
Du har dialoger i din novell som i de flesta av fallen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Du har dialoger i din novell som på alla ställen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Du har dialoger i din novell som på alla ställen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Du skriver dina dialoger så att vissa av dem på ett effektfullt sätt bidrar till att handlingen förs framåt.
Struktur
Din text är styckeindelad.
Din text har effektiv styckeindelning.
Din novell har viss språklig variation, enkel textbindning.
Du kan skriva en novell med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Du kan skriva en novell med god språklig variation, välutvecklad textbindning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: