Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) VT åk 1

Skapad 2020-05-25 14:41 i Solviksskolan Ludvika
Unikum har här lagt in Skolverkets Obligatoriska Bedömningstöd för åk 1
Grundskola 1 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Lägsta nivå, mellannivå
Du kan ramsräkna upp till 50.
Du kan ramsräkna upp till 100.
-----
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Du kan räkna uppåt från talet 9.
Du kan räkna uppåt från talet 26.
Du kan räkna uppåt från talet 195.
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Du kan räkna nedåt från 10.
Du kan räkna nedåt från 15.
Du kan räkna nedåt från 71.
Talraden: Efter
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer efter: a) 7 b) 10
Du kan tala om vilket tal som kommer efter: a) 39 b) 76
Du kan tala om vilket tal som kommer efter: a) 199 b) 217
Talraden: Före
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer före: a) 5 b) 9
Du kan tala om vilket tal som kommer före: a) 29 b)34
Du kan tala om vilket tal som kommer före: a) 120 b) 300
Stegräkning
Alla nivåer
Du kan börja på 10 och räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget.
Du kan börja på 0 och räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget.
Du kan börja på 12 och räkna 10 steg/hoppa 10 steg i taget.
Antalskonstans
Lägre nivå (Mellannivå och högre nivå prövas inte om eleven redan visat detta under ht åk 1.)
Du vet att ett antal föremål är lika många vare sig de ligger tätt tillsammans eller utspridda.
-----
-----
Uppskattning
Alla nivåer
Du kan uppskatta antalet prickar på en sida en tärning.
Du kan uppskatta ett antal föremål som du får titta på i max 2 sekunder.
Du kan uppskatta ett högre antal föremål som du får titta på i max 2 sekunder.
Minskning
Alla nivåer
Du kan subtrahera från talet 7. Du kan berätta hur du tänkte.
Du kan subtrahera från talet 13. Du kan berätta hur du tänkte.
Du kan säga en räknehändelse som passar till t.ex. 15-4. Du kan säga hur mycket 19-17 är. Du kan berätta hur du tänkte.
Fler
Alla nivåer
Du förstår begreppet "fler" och kan säga hur många 2 fler än t.ex. 6 är. Du kan berätta hur du tänkte.
Du förstår begreppet "fler" och kan säga hur många 3 fler än t.ex. 13 är. Du kan berätta hur du tänkte.
Du förstår begreppet "fler" och kan t.ex. säga hur många 8 fler än 15 är. Du kan berätta hur du tänkte.
Färre
Alla nivåer
Du förstår begreppet "färre" och kan säga hur många 1 färre än t.ex. 6 är. Du kan berätta hur du tänkte.
Du förstår begreppet "färre" och kan säga hur många 3 färre än t.ex. 13 är. Du kan berätta hur du tänkte.
Du förstår begreppet "färre" och kan t.ex. säga hur många 7 färre än 15 är. Du kan berätta hur du tänkte.
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Du kan dela upp tal talet 5.
Du kan dela upp tal upp till 10.
Du kan dela upp tal upp till 19.
Hälften
Alla nivåer
Du kan dela upp 8 föremål i två lika delar. Du kan säga hur mycket som är hälften av 10. Du kan berätta hur du tänkte.
Du kan säga hur mycket hälften av 6 är. Du kan berätta hur du tänkte.
Du kan säga hur mycket hälften av 12 är och berätta hur du tänkte. Du kan säga hur mycket hälften av 50 är och berätta hur du tänkte.
Dubbelt
Alla nivåer
Du förstår ordet "dubbelt" och kan räkna ut en enkel räknehändelse inom talområdet 0-10. Du kan berätta hur du tänkte . Du kan säga hur mycket dubbelt så mycket som 4 är och berätta hur du tänkte.
Du kan säga hur mycket dubbelt så mycket som 100 är och berätta hur du tänkte . Du kan säga hur mycket dubbelt så mycket som 15 är och berätta hur du tänkte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: