Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färdighetstester i spanska vt 2020

Skapad 2020-05-26 15:06 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Matris Skolverkets läs- och hörförståelsetest samt muntligt färdighetstest i spanska åk 9
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Matrisen visar resultatet på det hör - och läsförståelsetest samt muntliga färdighetstest från Skolverket som vi har gjort under den senare delen av vårterminen. I slutbetyget vägs även annat underlag från lektionerna in.

Når ännu ej målen för E
E
C
A
Hörförståelsetest
Läsförståelsetest
Muntligt färdighetstest
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: