Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids- och idrottskunskap

Skapad 2020-05-29 07:34 i Hagagymnasiet Borlänge
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fritid som begrepp och fenomen. Fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande. Människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter i olika åldrar, och faktorer som påverkar val av dessa. Fritid och idrott för människor med funktionsnedsättningar. Folkhälso-, fritids- och idrottspolitiska mål och deras betydelse för olika verksamheter. Fritids- och friskvårdssektorns samt idrottsrörelsens bakgrund, utveckling, organisation och innehåll ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Organisationen av villkor och samhällsstöd för oganisationer, föreningar och folkrörelser. Fritidsverksamheters betydelse för turism i och marknadsföring av en region. Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Gymnasieskola 2 – 3 Fritids- och idrottskunskap
E
C
A
Beskriva och redogöra kunskaper
Kunskap om fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle. Kunskap om människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt vilka faktorer som påverkar människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt hur fritidsverksamheter är organiserade och bedrivs.
Beskriver översiktligt fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle. Redogör översiktligt för människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt vilka faktorer som påverkar människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Beskriver översiktligt hur fritidsverksamheter är organiserade och bedrivs.
Beskriver utförligt fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle. Redogör utförligt för människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt vilka faktorer som påverkar människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Beskriver utförligt hur fritidsverksamheter är organiserade och bedrivs.
Beskriver utförligt och nyanserat fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle. Redogör utförligt och nyanserat för människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt vilka faktorer som påverkar människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Beskriver utförligt och nyanserat hur fritidsverksamheter är organiserade och bedrivs.
Förmåga att söka och bearbeta
Förmåga att använda centrala begrepp och teorier. Förmåga att söka och använda information från olika källor samt värdera den.
Använder med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Använder med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Använder med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Diskutera attityder och värderingar
Förmåga att diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Förmåga att framföra argument för sina åsikter och visa respekt för andras åsikter.
Diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till fritidsvanor och fritidsaktiviteter. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till fritidsvanor och fritidsaktiviteter. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till fritidsvanor och fritidsaktiviteter. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikte
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: