Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK.AKUSTIK.År 8. PROV.Vt 2020

Skapad 2020-05-31 07:23 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Här bedömer jag resultatet på provet.
Grundskola 8 Fysik

Här bedömer jag resultatet på provet.
Obs! Samtliga uppgifter är hämtade från lärobokens studieuppgifter. Inför provet uppmanades du att ägna särskild uppmärksamhet åt studieuppgifterna.

LJUDVÅGOR

1. Hur uppstår ljudvågor i luften kring en svängande sträng? Rita och förklara!
Inte svarat/svarat fel
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
2. Antag att det skedde en kraftig explosion på månen. Skulle vi kunna höra ljudet från den? Motivera ditt svar.
Inte svarat/svarat fel
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
3. Vilken våglängd har vågen. Visa tydligt hur du tänker.
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
4. a) Figuren visar en ljudvåg. Obs! Annan figur en den i uppgiften ovan. Vilken våglängd har vågen. Visa tydligt hur du tänker.
Inte svarat/svarat fel
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
b) Figuren visar en ljudvåg. Obs! Annan figur en den ovan. Vilken frekvens har vågen. Visa tydligt hur du tänker.
Inte svarat/svarat fel
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
5. a) Ny figur. Vilken av vågorna har den högsta frekvensen?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
b) Ny figur. Vilken av vågorna har den längsta våglängden?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar

INSTRUMENT

6. Nämn tre egenskaper hos en gitarrsträng som avgör viken ton som hörs.
Inte svarat/svarat fel
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
7. På vilket sätt uppstår ljud när du blåser i en flöjt?
Inte svarat/svarat fel
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.

EKOLOD

8. Förklara utförligt hur man går tillväga när man mäter havsdjupet med hjälp av ekolod.
Inte svarat/svarat fel
Du har visat grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
Du har visat mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.

OMDÖME

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har inte grundläggande kunskaper om det här kunskapsområdet. Du behöver öva mer på detta. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat grundläggande kunskaper om det här kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat goda kunskaper om det här kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Du har visat mycket goda kunskaper om det här kunskapsområdet och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

........................................................................
..............................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: