Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: skriva (Writing to the PIU)

Skapad 2020-06-01 18:41 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du uttrycker sällan åsikter. Det du skriver består endast av korta meningar/ påståenden.
Du uttrycker åsikter och försöker ibland utveckla ditt resonemang, men ibland ger du upp utan att försöka göra dig förstådd. Din text är i någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du berättar, förklarar och motiverar med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför många egna åsikter med exempel och detaljer. Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du skriver inte gärna engelska och du använder ibland svenska ord.
Du skriver på ett enkelt sätt då det krävs enkel och direkt information. Du kan i viss mån lösa språkliga problem.
Du är engagerad, tar ansvar och visar god vilja att skriva. Du följer upp det andra skriver och bekräftar också det andra skriver.
Du uttrycker dig på ett säkert sätt. Du använder dig av strategier som för textens innehåll framåt på ett konstruktivt sätt.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk. Du skriver med enstaka ord eller inte alls på engelska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt och tydliggör orsaks- och följdförhållanden. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina texter.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla strukturer.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.
Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck.
Grammatik
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: