Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning i engelska

Skapad 2020-06-02 12:25 i Centralskolan Falköping
Matris för att bedöma muntliga redovisningsuppgifter
Grundskola 7 – 9 Engelska

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig kommunikation
Inledning
Saknar inledning.
Har en inledning med välkända ord korta fraser.
Har en tydlig och relevant inledning.
Introducerar samtalet utförligt och tydligt samt relevant på ett intresseväckande sätt.
Muntlig kommunikation
Avslutning
Saknar avslutning.
Har en enkel avslutning.
Har en tydlig och relevant avslutning.
Summerar och avslutar ämnet tydligt och utförligt.
Muntlig kommunikation
Röd tråd
Röd tråd saknas.
Tankegången hoppar.
Försök till gemensam röd tråd.
En tydlig följd i det som berättas eller i samtalet.

Språket

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Variation i språket
Ordval
Visar osäkerhet i ordval (litet ordförråd).
Varierar sällan ordvalet.
Varierar ordvalet till viss del.
Varierar ordvalet utifrån situation och mottagare.
Variation i språket
Meningar
Visar osäkerhet i meningsbyggnad.
Gör försök att binda samman meningar och satser.
Binder samman meningar och satser, men inte på ett varierat vis.
Binder samman meningar och satser med olika typer av bindeord
Språklig korrekthet
Verbformer
Använder grundform av verben. (inte efter person)
Gör försök att böja verben efter person.
Böjer oftast verben rätt efter person.
Böjer verben korrekt efter person.
Språklig korrekthet
Tempus
Använder grundform av verben
Blandar tempusformer
Använder oftast tempusformer korrekt.
Är konsekvent och använder tempusformer korrekt.
Språklig korrekthet
Grammatik
Använder svenskt mönster i grammatiken.
Blandar svensk och målspråkets grammatik.
Grammatiken följer målspråket i kända/enkla meningar.
Följer målspråkets grammatik korrekt.

Talet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttal
Uttalet har svensk accent.
Uttalet följer, vid kända/enkla ord, målspråkets mönster.
Överför uttalsregler till nya ord.
Uttalet följer målspråkets mönster.
Intonation
Intonationen har svenskt mönster.
Intonationen följer, vid kända/enkla meningar, målspråkets mönster.
Överför intonationsregler till nya meningar och situationer.
Intonationen följer målspråkets mönster.

Flyt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språklig ledighet
Talar med korta meningar utan sammanhang.
Talar med inövade fraser och/eller med skriftligt stöd.
Talar till stor del med egna formuleringar utan skriftligt stöd.
Talar ledigt med egna formuleringar utan skriftligt stöd.
Strategier för att lösa språkliga problem
Använder svenska eller påhittade ord.
Använder enkla strategier för att lösa språkliga problem.
Har användbara strategier för att lösa språkliga problem.
Använder flera olika strategier. T.ex. omformuleringar på målspråket. Tar hjälp av lyssnaren för att hitta rätt ord. Använder målspråket tillsammans med kroppsspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: