Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och informationssökning NO

Skapad 2020-06-03 13:02 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Matris för bedömning av förmågan att söka information och att kritiskt granska källorna.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Fysik

Uppgiften ska ge underlag för bedömning av dina kunskaper kring att söka information samt att kritiskt granska källorna du använder vid denna faktasökning.

Informationssökning och källkritisk granskning

  • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
F
E
C
A
Källkritik
Söka information och kritiskt granska källor
Når ännu ej upp till kunskapskraven för E
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ta ställning
Når ännu ej upp till kunskapskraven för E
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Argumentera
Når ännu ej upp till kunskapskraven för E
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förtydligande
Du använder enbart en källa. Det saknas NO-begrepp i din diskussion om källans trovärdighet. Det saknas underbyggt resonemang kring källans trovärdighet. Du tar inte ställning för eller emot det du skriver om. Du får inte fram argument som styrker din text.
Du använder ett par olika källor och skriver enkelt om varför källan är trovärdig. Du tar ställning för eller emot det du skriver om. Du får fram enkla argument som styrker din text.
Du använder olika källor och förklarar på ett lite djupare sätt varför dessa källor är trovärdiga och kan användas. Du tar tydligt ställning för eller emot det du skriver om. Du får fram argument som styrker din text på ett bra sätt.
Du använder flera olika källor och resonerar och förklarar på ett djupt sätt utifrån flera olika aspekter varför källorna är trovärdiga och bör användas. Du tar tydligt ställning för eller emot det du skriver om och motiverar detta på ett djupt sätt i flera led. Du får fram tydliga argument och motargument som du bemöter och tydligt visar vilka som styrker din text och får fram det på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: