Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Läsamatris - Läsorienterad förståelse - bokklubb Percy Jackson

Skapad 2020-06-05 07:10 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Den här matrisen visar hur det har gått för dig när du deltagit i bokklubben kring Percy Jackson
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Du är på väg mot nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vad du fastnar för och lägger märke till i texten
Du hänger med i textens handling. Det är ibland lätt att följa den, men ibland tappar du tråden.
Du uttrycker när du känner med personerna eller tycker något är spännande, sorgligt, roligt etc.
Du resonerar om dina egna och personerna i textens värderingar, övertygelser och känslor. Du jämför och ser skillnader mellan textens värld och din värld.
Du analyserar, tolkar och värderar.
Du ser textens händelser framför dig.
Du fyller själv ut en del tomrum i texten, dvs. för att förstå texten bättre fyller du på med saker som inte står där. Du har börjat läsa mellan raderna.
Du fyller själv ut flera typer av tomrum och du kan läsa mellan raderna.
Du skapar en helhet av textens delar tillsammans med dina egna upplevelser och erfarenheter.
Vad du tänker om textens innehåll – vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan
Du kan berätta något om vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du kan berätta mer utförligt vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du försöker bygga dina slutsatser på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Du bygger dina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter, men också på sådant som du ser och förstår av texten.
Hur du tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när du läser texten.
Du uttrycker tankar om något som du själv upplevt eller har kunskap om. Det är inte alltid tydligt hur det hänger ihop med texten
Du utvecklar egna tankar till en enkel tankekedja genom att utifrån något i texten uttrycka tankar om något liknande som du själv upplevt eller har kunskap om.
Du utvecklar ditt resonemang genom att dra paralleller till samhället och världen eller andra texter på ett sammanhängande sätt.
Du drar paralleller mellan egna erfarenheter, samhället och världen samt andra texter.
Funderingar och frågor som texten väcker hos dig
Du uttrycker funderingar och ställer enkla och mycket konkreta frågor om texten, exempelvis frågor om handlingen
------------------->
----------------->
Du uttrycker funderingar och ställer mer komplicerade, kreativa och abstrakta frågor om texten, exempelvis frågor om textens tomrum.
Vad du tycker om texten och hur du då resonerar
Du värderar texten utan att motivera
Du värderar texten och börjar motivera dina åsikter med hjälp av frågor.
Du värderar texten och motiverar dina åsikter
Du värderar texten genom att ge genomtänkta förklaringar och väl utbyggda motiveringar utifrån texten och egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: