Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagsekonomi 1 moment

Skapad 2020-06-05 08:00 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Kunskapsmatris företagsekonomi 1 per moment
Gymnasieskola Företagsekonomi

Kunskapsmatris företagsekonomi 1 per moment

Kunskapsmatris Företagsekonomi 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Entreprenörer och företag
Översiktlig diskussion om företagens roll i samhället, ekonomiskt beslutsfattande och samhällsansvar och lagar och regler Översiktlig diskussion av funktioner i ett företag, hur man startar och driver ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse för företaget. Eleven redogör översiktligt för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller.
Utförlig diskussion om företagens roll i samhället, ekonomiskt beslutsfattande och samhällsansvar och lagar och regler. Utförlig diskussion av funktioner i ett företag, hur man startar och driver ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse för företaget. Eleven redogör utförligt för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller
Utförlig och nyanserad diskussion om företagens roll i samhället, ekonomiskt beslutsfattande och samhällsansvar och lagar och regler Utförlig och nyanserad diskussion av funktioner i ett företag, hur man startar och driver ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse för företaget. Eleven redogör utförligt och nyanserat för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller.
Kalkylering och budgetering
Eleven redogör översiktligt för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller. Kan använda relevant teknik i samråd med handledare Kan med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav
Eleven redogör utförligt för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller Kan använda relevant teknik efter samråd med handledare Kan med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav
Eleven redogör utförligt och nyanserat för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller. Kan använda relevant teknik efter samråd med handledare. Kan med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Bokföring och bokslut
Eleven redogör översiktligt för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller. Kan använda relevant teknik i samråd med handledare Kan med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav
Eleven redogör utförligt för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller Kan använda relevant teknik efter samråd med handledare Kan med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav
Eleven redogör utförligt och nyanserat för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller. Kan använda relevant teknik efter samråd med handledare. Kan med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Marknadsföring
Eleven redogör översiktligt för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller. Kan använda relevant teknik i samråd med handledare Kan med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav
Eleven redogör utförligt för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller Kan använda relevant teknik efter samråd med handledare Kan med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav
Eleven redogör utförligt och nyanserat för företagsekonomiska begrepp, metoder och modeller. Kan använda relevant teknik efter samråd med handledare. Kan med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
Projekt
Upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan, genomför projektet med tillfredsställande resultat och utvärderar med enkla omdömen. Kan använda relevant teknik i samråd med handledare Kan med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav
Upprättar efter samråd med handledare en projektplan, genomför projektet med tillfredsställande resultat inom givna tidsramar och utvärderar med nyanserade omdömen. Kan använda relevant teknik efter samråd med handledare Kan med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav
Upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan, genomför projektet med gott resultat inom givna tidsramar och utvärderar med nyanserade omdömen samt förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Kan använda relevant teknik efter samråd med handledare. Kan med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: