Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Ljudet och örat

Skapad 2020-06-06 20:55 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 6 – 9 Fysik Biologi

Vi har arbetat med många sidor av fenomenet ljud: experiment för att undersöka vad ljud är, och hur ljud och toner skapas. Vi har arbetat med viktiga begrepp och tränat på beräkningar om ljudhastighet, våglängd m.m. Vi har mätt och samtalat om buller, decibelmätningar och hörselskador. Vi har undersökt hur vår hörsel och öronen fungerar, genom experiment, filmer, texter och resonemang.
Skriftlig redovisning: Ett prov och en beskrivning av ljudets väg.

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Fakta och argument
Begrepp: frekvens, våglängd, ljudhastighet, ultraljud, infraljud, ton, buller, resonans, örats delar och funktion.
*Jag visar grundläggande kunskaper. *Jag känner till viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag deltar i samtal och diskussioner.
*Jag använder viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag kan göra enkla beräkningar om ljudets hastighet.
*Jag visar goda kunskaper. *Jag argumenterar för ståndpunkter med hjälp av lämpliga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag tar del av andras argument.
*Jag visar mycket goda kunskaper. *Jag kan göra beräkningar omkring ljud, frekvens, våglängd m.m.. *Jag läser, sammanfattar och resonerar omkring lämpliga naturvetenskapliga texter och andra källor.
Undersökningar
Egna undersökningar av ljudkällor, tonhöjd, frekvens, bullernivåer, örat m.m.
*Jag deltar i undersökningar och redovisar resultat som bygger på mina iakttagelser. *Jag använder naturvetenskapliga verktyg och instrument *Jag följer enkla säkerhetsregler.
*Jag deltar aktivt i undersökningar och redovisar genomförande och resultat muntligt eller skriftligt. *Jag använder vanliga verktyg och instrument på ett självständigt sätt. *Jag arbetar noggrant och säkert.
*Jag ställer enkla frågor och bidrar till planering, genomförande, resultat och slutsats. *Jag redovisar genom olika typer av labbrapporter. *Jag bedömer resultatens rimlighet och föreslår förbättringar.
*Jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser, och jämför resultat med modeller och teorier. *Jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt. *Jag resonerar omkring felkällor.
Människan och naturen
Buller, hörselskador och tinnitus och hur det kan påverka människors liv.
*Jag ger exempel på hur människan påverkar och påverkas av sin ljudmiljö.
*Jag ger exempel på åtgärder som bidrar till en god ljudmiljö.
*Jag resonerar omkring hur människans livsstil och resursanvändning påverkar miljö och samhälle.
*Jag diskuterar fördelar och begränsningar hos åtgärder som bidrar till en god miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: