Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-06-07 20:35 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 4 Historia

Rubrik 1

I
II
III
Beskriva samhällets uppbyggnad
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva hur människorna levde och hur de försörjde sig under medeltiden.
Jag kan beskriva skillnader och likheter mellan de fyra stånden.
Jag kan på ett väl fungerande sätt beskriva hur det medeltida samhället fungerade och jämföra med dagens samhälle.
Ståndsamhället
Jag kan tre av de olika stånden.
Jag kan de olika stånden.
Levnadsvillkoren för olika människor
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva hur det var att leva under medeltiden som vuxen eller barn.
Jag kan beskriva hur det var att leva under medeltiden som man och kvinna och som barn samt om personen var fattig eller rik under medeltiden.
Jag kan beskriva på ett väl fungerande sätt hur man levde på medeltiden som man och kvinna och barn i de olika stånden och jämföra med dagens samhälle.
Lag och rätt medeltiden
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva hur medeltida brottslighet straffades.
Jag kan beskriva hur medeltida brottslighet straffades och visar exempel på hur det påverkade den medeltida människan.
Jag kan på ett väl fungerande sätt beskriva hur medeltida straff påverkade medeltida människor och samhället.
Maktspel
Jag kan enkelt förklara hur maktspel kunde se ut mellan ätter/kungar/drottningar under medeltiden.
Jag kan förklara genom exempel om hur maktspel var mellan ätter/kungar/drottningar och kyrkan under medeltiden.
Jag kan utvecklande förklara hur maktspelet var mellan olika ätter, kungar och drottningar och kyrkan under medeltiden och hur de kom att påverka sin framtid.
Medeltida handel
Jag kan enkelt förklara hur handeln påverkades genom olika samarbeten.
Jag kan förklara hur medeltida handeln var uppbyggd och hur det påverkade samhället.
Jag kan på ett väl fungerande sätt förklara hur medeltida handeln var uppbyggd och hur det påverkade samhället.
Orsaker och konsekvenser av digerdöden
Jag kan på ett enkelt sätt förklara orsaker till digerdöden och hur det påverkade den medeltida människan.
Jag kan förklara orsaker till digerdöden sett från en medeltida människa och från dagens fakta. Jag kan beskriva hur det påverkade den medeltida människan och samhället.
Jag har välutvecklade svar till orsaker till digerdöden sett från en medeltida människa och från dagens fakta. Jag kan jämföra sjukdomen mot epidemier i dagens samhälle.
Kyrkans uppbyggnad och ansvarsfördelning
Jag kan på ett enkelt sätt förklara hur kyrkan var uppbyggd.
Jag kan beskriva hur kyrkan var uppbyggd och hur ansvarsfördelningen inom kyrkan såg ut.
Jag kan på ett väl fungerande sätt förklara och har mycket god förståelse för religionens betydelse för det svenska samhället under medeltiden.
Dra slutsats om människors levnadsvillkor från en källa
Jag kan använda en källa för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
Jag kan använda källor för att dra utvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor.
Jag kan använda källor för att dra välutvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor.
Tolka och visa spår från historian
Jag kan visa exempel på två spår från medeltiden i vår tid.
Jag kan visa exempel på fyra spår från medeltiden i vår tid.
Jag kan visa exempel på fem spår från medeltiden i vår tid.
Använda historiska begrepp
Jag kan på ett enkelt sätt använda vissa begrepp.
Jag kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Jag kan på ett väl fungerande sätt använda historiska begrepp och har mycket god förståelse för hur jag använder olika begrepp när jag samtalar med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: