Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 - Matematik - SUMMERING

Skapad 2020-06-09 09:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Allmän matris för matematik.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Grundläggande
-------------------------->
Högre
Problemlösning
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa enklare problem och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använder anpassade metoder och strategier som fungerar för att lösa mer komplexa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Tal
Algebra
Geometri
Samband
Sannolikhet och statistik
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem vilket du visar i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i delvis nya sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i nya sammanhang.
Tal
Algebra
Geometri
Samband
Sannolikhet och statistik
Metod
Du använder någon metod för att lösa enklare uppgifter med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder för att lösa uppgifter med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för olika uppgifter med ett mycket gott resultat.
Tal
Algebra
Geometri
Samband
Sannolikhet och statistik
Kommunikation
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgifter och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett matematiskt språk och på ett effektivt sätt som passar sammanhanget.
Tal
Algebra
Geometri
Samband
Sannolikhet och statistik
Resonemang
Du kan utifrån givna frågor kortfattat förklara en lösning med hjälp av till viss del anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor motivera en lösning med hjälp av ett relativt väl anpassat matematiskt språk.
Du kan utifrån givna frågor förklara en lösning på ett effektivt sätt med hjälp av ett anpassat matematiskt språk.
Tal
Algebra
Geometri
Samband
Sannolikhet och statistik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: