Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och SvA, Lärandematris 7-9

Skapad 2020-06-15 10:30 i Påskbergsskolan Varberg
Självskattning och bedömning
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

En lärandematris för att kartlägga och tydliggöra elevens kunskapsutveckling. Följer eleven till år 9.

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsflyt
Jag läser med flyt
Med gott flyt
Med mycket gott flyt
Läsförståelse
Jag har grundläggande läsförståelse Jag gör enkla sammanfattningar av texters innehåll. Jag baserar mina sammanfattningar på enkla resonemang kring textens innehåll och jag kan hitta vissa kopplingar till andra texter.
God läsförståelse Jag gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll. Jag baserar mina sammanfattningar på utvecklade resonemang kring textens innehåll och jag kan hitta relativt goda kopplingar till andra texter.
Mycket god läsförståelse Jag gör välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll Jag baserar mina sammanfattningar på välutvecklade resonemang kring textens innehåll och jag kan hitta relativt goda kopplingar till andra texter.
Tolka och analysera
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna. Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om sambanden mellan texten, författaren och den tid och miljö i vilken texten skrevs.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i texterna. Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om sambanden mellan texten, författaren och den tid och miljö i vilken texten skrevs.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i texterna. Jag för välutvecklade, nyanserade och relativt väl underbyggda resonemang om sambanden mellan texten, författaren och den tid och miljö i vilken texten skrevs.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Olika slags texter
Jag skriver olika typer av texter. Mina texter fungerar i huvudsak för sitt syfte/genre.
Jag skriver olika typer av texter. Mina texter fungerar relativt väl för sitt syfte/genre.
Jag skriver olika typer av texter. Mina texter fungerar väl för sitt syfte/genre.
Struktur
Mina texter är i huvudsak sammanhängande och begripliga. Min textbindning är enkel men fungerande.
Mina texter är sammanhängande och strukturen är tydlig t ex genom styckeindelning, tydlig inledning och avslutning. Min textbindning är utvecklad
Mina texter är sammanhängande och välstrukturerade t ex genom konsekvent styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning. Min textbindning är välutvecklad
Språk och stil
Mitt ordval är enkelt. ex. ofta vardagliga och talspråkiga ord. Min meningsbyggnad fungerar i huvudsak. Exempel: Ej många bisatser, ganska korta meningar, ofta inledda med subjekt. Satsradning kan förekomma.
Mitt ordval är varierat och passande för uppgiften. Exempel: Variation av ordval, ibland mindre vardagliga ord. Min meningsbyggnaden är varierad och relativt välfungerande. Exempel: satsradning kan förekomma, då skilda med kommatecken. Vanligtvis varierade satser ofta kopplade med bindeord.
Mitt ordval är träffande, varierande och specifikt och passande för uppgiften. Exempel: Tydlig variation av ordval, ibland mindre vardagliga ord. Min meningsbyggnad är varierad, träffsäker och välfungerande. Om satsradning förekommer är den stilistiskt medvetet genomförd.
Skrivregler
Jag följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Jag följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Jag följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Berättande texter
Jag skriver enkla beskrivningar och gestaltningar
Jag skriver utvecklade beskrivningar och gestaltningar
Jag skriver väl utvecklade beskrivningar och gestaltningar
Sammanställa/Hantera källor
Jag söker, väljer ut och sammanställer information och använder då ett avgränsat urval av källor. Jag kan för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Jag söker väljer ut och sammanställer information och använder då ett relativt varierat urval av källor. Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information och använder då ett varierat urval av källor. Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentera
Jag förbereder och genomför enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Jag förbereder och genomför utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Jag förbereder och genomför välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.
Kommunicera
Jag visar viss anpassning till mottagaren t ex genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Jag visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Jag visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt
Språk och ordval
Jag använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagaren ex ordval
Jag använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex ordval
Jag använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex ordval
Samtala och diskutera
Jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionen framåt Jag framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
Jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt Jag framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Jag lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem Jag framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: