Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - bokprojekt

Skapad 2020-06-15 12:39 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris till arbetsområdet "bokprojekt".
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
E
C
A
Läsförståelse
Läsförståelse visades på en enkel nivå. Svaren var enkla och kortfattade, vilket visade att du förstod texten i stora drag.
Läsförståelse visades på en utvecklad nivå. Svaren var utvecklade med några detaljer och exempel från boken, vilket visade att du förstod texten.
Läsförståelse visades på en välutvecklad nivå. Svaren var utvecklade i flera led som stärktes med hjälp av exempel från boken.
Skriva krönika
Krönikan hade viss språklig variation, enkel textbindning och några texttypiska delar. T.ex. att krönikan var personlig, hade ett budskap, och det fördes resonemang och/eller argument kring ämnet.
Krönikan hade relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och de texttypiska delarna fanns med. T.ex. att krönikan var personlig, hade ett budskap, och det fördes resonemang och/eller argument kring ämnet.
Krönikan hade god språklig variation, varierad och utvecklad textbindning och de texttypiska delarna fanns med. T.ex. att krönikan var personlig, hade ett budskap, och det fördes resonemang och/eller argument kring ämnet.
Skrivregler
Meningsbyggnaden var enkel. T.ex. många korta och/eller långa meningar utan användning av kommatecken. Ordföljden fungerade till viss del. Stavning fungerade i huvudsak.
Meningsbyggnaden var utvecklad, det fanns en variation av långa och korta meningar. Ordföljden fungerade mestadels. Stavning fungerade mestadels.
Meningsbyggnaden var välutvecklad, det fanns en variation av långa och korta meningar. Ordföljd fungerade väl. Stavning fungerade väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: