Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier, Lag och rätt åk 5

Skapad 2020-06-15 13:03 i Stenkulan Lerum
Grundskola 5 Samhällskunskap

I detta arbetsområde kommer du att fördjupa dig i massmedier och sociala medier. Du kommer även att få lära dig hur information sprids och hur du kan vara källkritisk. I slutet av arbetsområdet kommer du att kika närmare på reklam och hur du påverkas av den.

Du kommer också lära dig vad skillnaden mellan lagar och regler är. Du får arbeta med vad som händer om en person begår ett brott och vad konsekvenserna kan bli, både för den som har begått brottet och för andra.

Medier

På väg att nå måluppfyllelse
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska veta vad massmedia och sociala medier är och vad det används till
Du kan diskutera vad massmedia och sociala medier är och på ett enkelt sätt förklara vad det används till.
Du kan diskutera vad massmedia är och på ett väl utvecklat sätt förklara vad det används till. Du gör det med hjälp av några exempel.
Begreppsanvändning
Du kan förklara samhällsvetenskapliga begrepp som till exempel massmedia, sociala medier och censur på ett enkelt sätt.
Du kan förklara samhällsvetenskapliga begrepp som till exempel massmedia, sociala medier och censur på ett väl utvecklat sätt.
Källkritik
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad källkritik är och varför det är viktigt.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara vad källkritik är och varför det är viktigt.
Reklam och dess påverkan
Du kan på ett enkelt sätt uttrycka åsikter som handlar om reklam och hur reklam påverkar oss.
Du kan på ett välutvecklat sätt uttrycka åsikter som handlar om reklam och hur reklam påverkar oss.

Lag och rätt

På väg att nå måluppfyllelse
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska veta att det finns lagar och regler och hur de skiljer sig åt
Du kan ange en tydlig skillnad mellan lagar och regler
Du kan ange några tydliga skillnader mellan lagar och regler. Du gör det med hjälp av något exempel
Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder
Du resonerar kring varför lagar behövs och kan ge någon anledning.
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram några argument som förklaras med längre samband
Du ska känna till den rättsliga processen.
Du kan något om hur det går till från det att ett brott begås till dess att ett straff utdelas. När du beskriver använder du dig av några begrepp
Du kan något om hur det går till från det att ett brott begås till dess att ett straff utdelas. När du beskriver använder du dig av flera begrepp
Du ska känna till orsaker till varför brott begås
Du kan ge något exempel på orsaker till att brott begås
Du kan ge några exempel på orsaker till att brott begås
Du ska känna till konsekvenser av brott för individen och samhället.
Du kan ge förslag på någon konsekvens av att människor begår brott och resonera kring dessa på ett enkelt sätt.
Du kan ge förslag på några konsekvenser av att människor begår brott och resonera kring dessa på ett utvecklat sätt.
Begreppsanvändning
Du använder relevanta begrepp i dina resonemang och förstår dess betydelse.
Du använder flera relevanta begrepp i dina resonemang och förstår dess betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: