Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris MATEMATIK åk 1-3

Skapad 2020-06-16 20:49 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 1 – 3 Matematik
Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Löser enkla elevnära problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser enkla elevnära problem. Beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.
Formulerar och löser mer omfattande problem. Beskriver tillvägagångssätt och motiverar resultatets rimlighet.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden emellan begreppen.
Välja och använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder.
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:
Svarar endast på direkta frågor
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet
Tar egna initiativ, för fram egna åsikter och kommenterar det andra säger på ett sätt som för resonemanget framåt

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen.. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: