Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP - Natur och samhälle

Skapad 2020-06-26 15:19 i Sandviken
En bedömningsmatris att använda tillsammans med FRIPP som innehåller det Centrala innehållet ur LGR11 för Fritidshemmet - natur och samhälle. Ett stöd för det systematiska kvalitetsarbete.
Grundskola F – 6

En bedömningsmatris att använda tillsammans med FRIPP som innehåller det Centrala innehållet ur LGR11 för Fritidshemmet - natur och samhälle. Ett stöd för det systematiska kvalitetsarbete.

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: