Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP - Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

Skapad 2020-06-26 15:23 i Sandviken
En bedömningsmatris att använda tillsammans med FRIPP som innehåller det Centrala innehållet ur LGR11 för Fritidshemmet - LEKAR, FYSISK AKTIVITET OCH UTEVISTELSE. Ett stöd för det systematiska kvalitetsarbete.
Grundskola F – 6

En bedömningsmatris att använda tillsammans med FRIPP som innehåller det Centrala innehållet ur LGR11 för Fritidshemmet - LEKAR, FYSISK AKTIVITET OCH UTEVISTELSE. Ett stöd för det systematiska kvalitetsarbete.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: