Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - BIOLOGI, FYSIK, KEMI kunskapskrav åk 3, Kunskapsstaden Helsingborg

Skapad 2011-12-13 14:46 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Fysik Kemi Biologi

Genom undervisningen i ämnena biologi, fysik och kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Nedan hittar du kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

BIOLOGI

  • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

FYSIK

  • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

KEMI

  • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

NO - BIOLOGI, FYSIK, KEMI

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: