Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik övergripande matris åk 7-9

Skapad 2011-12-15 09:34 i Friskolan Metis Grundskolor
Denna matris innehåller uppsatta betygskriterier dirrekt hämtade från LGR11.
Grundskola 7 – 9 Teknik

Matrisen visar en samlad bedömning för färdigheterna i ämnet Teknik. Vissa av ämnesområdena läses endast en gång och andra läses flera gånger. Dessutom går flera av arbetsområdena in i varandra och man kan uppvisa färdigheterna på flera sätt och inom flera arbetsområden.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
1. Undersöka tekniska lösningar
Undersökning av tekniska lösningar och kunna beskriva dess delar och funktion.
Eleven undersöker olika enkla tekniska lösningar i vardagen.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
2. Resonemang
Likheter och skillnader mellan olika tekniska lösningar och dess material och användning
Eleven för enkla resonemang om några olika tekniska lösningar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
3. Konstruktion
Undersöka, genomföra, pröva olika idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller.
Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
4. Utveckla - förbättra
Utveckla en produkt eller modell och kunna berätta hur den kan göras bättre.
Under arbetsprocessen väljer eleven bland presenterade handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentation
Skisser, ritningar, beskrivningar, modeller med beskrivningar om bakomliggande tanke visas.
Eleven gör enkla dokumentationer eller rapporter av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
6. Teknikens utveckling
Drivkrafter som bidragit till teknikens utveckling och förändring.
Eleven för enkla resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
7. Val av teknik - konsekvenser
Hur de val vi gör med hjälp av teknik ger olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven för enkla resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: