Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 Lgr 11

Skapad 2020-08-12 15:15 i Rydbo skola Österåker
Grundskola 3 Svenska

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver **en** text med en tydlig början, handling och slut. Du kombinerar dina texter med bilder.
Du skriver **olika** slags texter med begripligt innehåll. Du kombinerar dina texter med bilder.
Du skriver **olika** slags texter och **bearbetar** din text. Du kombinerar dina texter med bilder.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du stavar **elevnära** ord rätt.
Du stavar **välbekanta** ord rätt och **provar** innan du frågar hur ord stavas.
Du stavar **välbekanta** ord rätt och **vet hur man tar reda på hur ord stavas**.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du använder skiljetecken.
Du använder **några** skiljetecken på rätt sätt.
Du använder **ofta olika** skiljetecken på rätt sätt.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du ger kommentarer och framför egna åsikter i **elevnära** samtal.
Du ger kommentarer och framför egna åsikter i **samtal inom givna ämnen**.
Du samtalar om **bekanta** ämnen där du **ställer frågor** och framför dina egna åsikter.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du **ger och följer** muntliga instruktioner i **ett** led.
Du **följer** muntliga instruktioner i **flera** led.
Du **ger och följer** muntliga instruktioner i **flera** led.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du berättar om och beskriver en **egen upplevelse** på ett tydligt sätt.
Du berättar om och beskriver en **uppgift** du gjort så att innehållet framgår.
Du **förbereder och genomför** muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser texter anpassade för din ålder.
Du läser **längre** texter anpassade för din ålder.
Du läser **olika** texter med flyt.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du **återger en del av handlingen** och kopplar budskapet till egna erfarenheter.
Du **återberättar och diskuterar handlingen** och kopplar budskapet till egna erfarenheter.
Du visar att du förstår genom att **sammanfatta handlingen i kronologisk ordning**.
KÄLLKRITIK
* söka information från olika källor och värdera dessa
Du **söker** information.
Du **söker och jämför** information.
Du **söker, väljer ut och sammanställer** information.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: