Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Bild, Brattebergsskolan åk 7-9

Skapad 2011-12-16 12:22 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Bedömningsmatris baserad på kunskapskraven i Lgr 11 och utifrån förmågorna som skall utvecklas.
Grundskola 7 – 9 Bild

Matrisen är indelad utifrån förmågor som ska utvecklas inom Bild.

Förmågan att:

  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Förmågan att:

  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps kraven
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Når inte kunskaps kraven
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Förmågan att:

  • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Förmågan att:

  • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: