Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreativ Matlagning

Skapad 2020-08-24 09:02 i Österänggymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola 3 Matlagningskunskap

MALMAL00S - Kreativ Matlagning

E
C
A
Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden
Att vara förberedd, ta med allt material. Penna, papper, chromebook, pärm, utskrivet material, vara påläst. Skriver TO DO lista med hjälp av läraren. Plocka fram utrustning, råvaror med hjälp av läraren. Kan inte alla kylar och förvarings- utrymmen. Sätter upp sin arbetsplats inför sin uppgift med hjälp av läraren. Omvandla recept med hjälp av läraren
Att vara förberedd, ta med allt material. Penna, papper, chromebook, pärm, utskrivet material, vara påläst. Skriver TO DO lista efter genomgången - själv - avstämning med läraren. Plocka fram utrustning, råvaror efter avstämning med läraren, själv. Kan alla kylar och förvarings- utrymmen. Sätter upp sin arbetsplats inför sin uppgift efter samråd med läraren. Omvandlar recept självständigt.
Att vara förberedd, ta med allt material. Penna, papper, chromebook, pärm, utskrivet material, vara påläst. Skriver TO DO lista efter genomgången – självständigt. Plocka fram utrustning, råvaror självständigt. Kan alla kylar och förvarings- utrymmen. Sätter upp sin arbetsplats inför sin uppgift efter samråd med läraren. Omvandlar recept självständigt
Förmåga att tillaga välsmakande och estetiskt tilltalande anrättningar utifrån trend och tradition samt att använda och vårda redskap, maskiner och annan utrustning.
Klar innan gästen kommer! Behöver stöd och hjälp i köket under tillagningen av olika rätter. Tillagningsmetoder/tekniker Kvalitet - smak, kan justeras ihop med läraren. Uppläggning - kan justeras ihop med läraren Använder olika maskiner och utrustning med hjälp av läraren. Säkerhet, rengöring Knivteknik .. Kan ägga, kula glass, spritsa olika …. Med hjälp av läraren Kortfattad fakta när det gäller inlämningsarbete.
Klar innan gästen kommer! Efter avstämning med läraren tillagar eleven av olika rätter. Tillagningsmetoder/tekniker Kvalitet - smak, kan justeras ihop med läraren. Uppläggning - kan justeras ihop med läraren. Använder olika maskiner och utrustning självständigt i de flesta fall med lite stöd av läraren, säkerhet, rengöring Knivteknik .. Kan ägga, kula glass, spritsa olika …. Med viss hjälp Fördjupad fakta när det gäller inlämningsarbete.
Klar innan gästen kommer! Efter avstämning med läraren tillagar eleven av olika rätter. Tillagningsmetoder/tekniker Kvalitet - smak, är bra. Uppläggning – är modern och genomtänkt, rena kanter på tallriken, noggrannhet. Använder olika maskiner och utrustning självständigt, professionellt, säkerhet, rengöring Knivteknik .. Kan ägga, kula glass, spritsa olika …. Självständigt Fördjupande fakta och olika perspektiv när det gäller inlämningsarbete.
Kunskaper om ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillagning och förvaring.
Med hjälp av läraren: omvandla recept Svinn – Hållbarhet, beräkning, teori och praktik Kalkyl av maträtt Tänka säsong och hållbart Kylförvaring – kylkedjan, teori och praktik
Med hjälp av läraren: omvandla recept Svinn – Hållbarhet, beräkning, teori och praktik Kalkyl av maträtt Tänka säsong och hållbart Kylförvaring – kylkedjan, teori och praktik
Eleven är självständigt vid omvandla recept Svinn – Hållbarhet, beräkning, teori och praktik Kalkyl av maträtt Tänka säsong och hållbart Kylförvaring – kylkedjan, teori och praktik
Förmåga att utforma recept och menyer för olika verksamheter. Kunskaper om näringslära vid matlagning.
Kan följa en uppgift med stöd av läraren Kan med stöd av läraren menyuppbyggnad Kan med stöd av läraren allergimärkningen Kan med stöd av läraren arbeta efter säsong och hållbart
Kan följa en uppgift med stöd av läraren Kan med stöd av läraren menyuppbyggnad Kan med stöd av läraren allergimärkningen Kan med stöd av läraren arbeta efter säsong och hållbart
Kan följa en uppgift självständigt Kan menyuppbyggnad Kan allergimärkningen Kan arbeta efter säsong och hållbart
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Kan skolans rengöringsrutiner, gör alla moment. Noggrannhet vid städning. Ren arbetsbänk, sin egen. Tar alltid ren disk från disken. Samarbetar vid städningen och diskning. Golvbrunnar. Sophantering Springer inte i köket Lyfter tunga saker rätt och använder hjälpmedel. Använder all utrustning på ett säkert sätt Förklara varför du gör detta utifrån lagar och andra bestämmelser - kortfattat
Kan skolans rengöringsrutiner, gör alla moment. Noggrannhet vid städning. Ren arbetsbänk, sin egen. Tar alltid ren disk från disken. Samarbetar vid städningen och diskning. Golvbrunnar. Sophantering Springer inte i köket Lyfter tunga saker rätt och använder hjälpmedel. Använder all utrustning på ett säkert sätt Förklara varför du gör detta utifrån lagar och andra bestämmelser - kortfattat
Kan skolans rengöringsrutiner, gör alla moment. Noggrannhet vid städning. Ren arbetsbänk, sin egen. Tar alltid ren disk från disken. Samarbetar vid städningen och diskning. Golvbrunnar. Sophantering Springer inte i köket Lyfter tunga saker rätt och använder hjälpmedel. Använder all utrustning på ett säkert sätt Förklara varför du gör detta utifrån lagar och andra bestämmelser – fördjupad fakta
Förmåga att utvärdera utfört sitt arbete och resultat.
Egen reflektion och självskattning med stöd av läraren
Egen reflektion och självskattning med stöd av läraren
Egen reflektion och självskattning självständigt
Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra.
Kan vissa facktermer och använder dem i köket. Kommunicera i köket och med matsalen under service med stöd. Samarbetar med stöd/vägledning av läraren med andra i klassen.
Kan vissa facktermer och använder dem i köket. Kommunicera i köket och med matsalen under service med stöd. Samarbetar med stöd/vägledning av läraren med andra i klassen.
Kan facktermer och använder dem i köket. Kommunicera i köket och med matsalen under service. Samarbetar med stöd/vägledning av läraren med andra i klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: