Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform

Skapad 2020-08-27 16:40 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Matris för tal i decimalform, åk 5.
Grundskola 5 Matematik

Matris för tal i decimalform, åk 5.

Du är på väg
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbart
Jag behärskar detta
Mer än godtagbart
Jag uppvisar mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Du behöver utveckla din förmåga att formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Du är formulerar och löser problem väl, genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
Du behöver utveckla din förmåga att tolka resultat och dra relevant slutsats.
Du tolkar resultat och drar relevant slutsats.
Du tolkar väl resultat och drar relevanta slutsatser.
Begrepp
Du är på väg att behärska uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla decimaltal
Du behärskar uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla decimaltal
Du behärskar på välutveckat sätt uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla decimaltal
Du är på väg att visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp; tiondel, hundradel, tusendel o.s.v.
Du visar, använder och uttrycker kunskaper om kapitlets begrepp; tiondel, hundradel, tusendel o.s.v.
Du visar, använder och uttrycker på ett välutvecklat sätt kunskaper om kapitlets begrepp; tiondel, hundradel, tusendel o.s.v.
Du är på väg att förstå positionssystemet och att siffrans placering avgör värdet. Att kunna storleksodna enkla tal i decimalform samt kunna placera decimaltal på tallinjen.
Du förstår positionssystemet och att siffrans placering avgör värdet. Du kan storleksodna enkla tal i decimalform samt att placera decimaltal på tallinjen.
Du förstår på ett välutvecklat sätt, att siffrans placering avgör värdet. Du kan på ett välutvecklat sätt, storleksordna enkla tal i decimalform samt på ett välutvecklat sätt placera decimaltal på tallinjen.
Kommunikation och resonemang
Du är på väg att kunna beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika utryksformer, t.ex med bilder, ord, eller matematiska symboler och växla mellan dessa
Du kan beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika utryksformer, t.ex med bilder, ord, eller matematiska symboler och växla mellan dessa
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet, naturliga tal och problemlösningsmetoder med olika utryksformer, t.ex med bilder, ord, eller matemayiska symboler)
Metod
Du är på väg att kunna använda fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter
Du använder fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter
Du använder på ett välutvecklat sätt, fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: